เรียนรู้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร เบื้องต้น
ระบบไฟฟ้า และการใช้งาน มัลติมิเตอร์ วัดหน่วยไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ระบบไฟฟ้า

1.มัลติมิเตอร์ เรียก สั้นๆ ว่า มิเตอร์ ทำหน้าที่วัด บอกค่าที่ได้ แยกการวัดออกเป็น วัดไฟฟ้า กระแส สลับ คือไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเรา ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน นั้นก้คือไฟฟ้ากระแสสลับ

รูปร่าง หน้าตา ของ มัลติมิเตอร์ หรือ มิเตอร์ รูปที่นำมาให้ดูจะเป็นแบบเข็ม เข็มมิเตอร์ หรือจะใช้แบบดิจิตอลก็ได้ แล้วแต่ความถนัด แต่ในบทเรียน จะใช้มิเตอร์ แบบเข็ม

มิเตอร์ จำเป็นมาก สำหรับการวัดของหน่วยไฟฟ้า

ขอให้ผู้ที่สนในอิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนซื้อ มิเตอร์สัก 1 ตัว ไม่ต้องดีมาก 200-400 บาท ก็พอ

มีมิเตอร์ 1 ตัว แล้ว สามารถวัดอะไร ได้หลายอย่าง นอกเหนือจากไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีมิเตอร์ 1 ตัว สามารถหากินได้เลย

ไม่มีมิเตอร์ แล้วหากินได้ใหม่ ตอบว่าได้ แต่ก็จะยากห่อยในการวิเคราะห์ปัญหา และจะเกิดการล้าช้าในการซ่อมแต่ละครั้ง ก็ถือว่า เหมือนคนตาบอดเลย เราจะใช้สายตาในการวิเคราะห์ หาจุดเสีย ก็ไม่ได้ ดังนั้น มิเตอร์คือ หัวใจ หลัก ที่จะใช้ ในการวัดไฟฟ้า และอื่น ๆ